VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PRE ESHOP PRAČLOVEK V POHYBE

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na predaj pohybových kurzov a udalostí pod záštitou Moderného Pračloveka

PREDÁVAJÚCI

firemné údaje

NWNS Unlimited, s.r.o.

Kamenica nad Hronom 200,
94365 Kamenica nad Hronom

Číslo účtu : 2948026992 / 1100 (Tatra Banka)
IBAN:  SK4511000000002948026992

IČO: 48212377
DIČ: 2120095582
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra pod číslom 39141/N

kontakt

Marián Černý
Tel: +421 907 114 774
E-mail: marian@modernypraclovek.sk

priebeh registrácie

Na udalosti a kurzy sa dá registrovať pomocou formulára na stránke danej udalosti. Odoslanie formulára sa považuje za záujem o danú udalosť. Po obdržaní emailu o tvojom záujme dostaneš platobné údaje pre dokončenie registrácie. Za kompletnú sa registrácia považuje až po pripísaní platby na účet.

platobné podmienky

Pri registrácií na udalosti je možná iba platba prevodom, alebo vkladom hotovosti na bankový účet. Údaje pre platbu sú odosielané po prijatí emailu o vyplnení registračného formulára pre danú udalosť.

podmienky registrácie

Registráciou na pohybové udalosti a kurzy potvrdzuješ, že tréningy absolvuješ na vlastné riziko, všetky fyzické cvičenia budeš vykonávať s ohľadom na svoj aktuálny fyzický stav a že budeš rešpektovať pokyny trénera.

podmienky vrátenia peňazí

Preddavková platba za účasť na udalostiach a kurzoch je v plnej sume nenávratná. Čiastočná refundácia je možná za nasledovných podmienok:

PRE JEDNORAZOVÉ UDALOSTI

Pri včasnom odhlásení z jednorazovej udalosti (kemp, workshop a pod) je možné určitú časť sumy zaplatenej za registráciu vrátiť v troch podobách: v hotovosti (prevodom na účet), kreditom na ďalšiu udalosť, alebo kreditom na nákup v eshope Pračloveka. Výpočet vrátenej sumy prebieha podľa tabuľky nižšie, kde prvý stĺpec je čas odhlásenia pred termínom konania danej udalosti :

čas odhlásenia hotovosť eshop udalosti
> 2 týždne 50% 75% 100%
1-2 týždne 25% 50% 75%
< 1 týždeň 0% 25% 50%

Takýto kredit je platný maximálne 1 rok od zaplatenia sumy za registráciu.

pre kurzy

V prípade zrušenia tréningu kvôli absencií trénera sa vracia 100% sumy zodpovedajúcej cene tréningu. Táto suma sa vracia výlučne vo forme kreditu na ďalší trimester tréningov (odrátaním zo sumy za daný trimester).

V prípade absencie cvičenca na tréningu sa peniaze nevracajú.

Vrátenie peňazí v hotovosti (prevodom na účet) je možné iba v prípade zrušenia tréningov z dôvodu vážneho zranenia s dlhodobými následkami a to v hodnote 50% ceny zostávajúcich tréningov.

kompletné znenie

Kompletné znenie obchodných podmienok a podmienky ochrany osobných údajov a formulár na odstúpenie od zmluvy sú dostupné po kliknutí na odkazy nižšie:

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Obchodné podmienky a podmienky ochrany osobných údajov